Vidareutbildning, varför och för vad?

”I högkonjunktur har vi inte tid att kompetensutveckla och i lågkonjunktur har vi inte resurser. Så kan vi inte ha det.”

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla tjänstemän i Sverige.

Ladda ner rapporten

Att kunna hantera samhällets kompetensbehov är viktigt för alla. Hur väl det går är ett mått på hur väl samhället fungerar. Trots bred politisk enighet och ett tydligt behov lyser de konkreta politiska besluten med sin frånvaro. Men vi ser flera områden som behöver förändras för att få något ska hända.
Läs mer om dem i ”Vidareutbildning, varför och för vad?”
I korthet handlar det om:

 • Flexibla utbildningsformer för att få livet att gå ihop

   69 procent av tjänstemännen föredrar en kombination av arbete och studier. Det måste gå att kombinera studier med arbete och livet i övrigt. Drygt var femte tjänsteman kan dock tänka sig heltidsstudier med ett uppehåll från arbetslivet.

 • En översyn av studiefinansieringen

   Knappt 7 av 10 tjänstemän uppger att deras privatekomomi inte klarar av att de studerar och över hälften säger sig inte kunna eller vilja ta studielån för vidareutbilning. Det finns alltså ett stort behov av att se över studiefinansieringen.

 • Möjlighet till studie- och yrkesvägledning mitt i livet

   Att det inte finns kvalificerad studie- och yrkesvägledning för redan yrkesverksamma är ett problem för den frivilliga rörligheten på arbetsmarknaden. Om fler som arbetar skulle få tillgång till sådan vägledning skulle arbetsgivarnas kompetensförsörjning kunna förbättras.

  Kompetensutveckling för att hänga med

  Så många som 48 procent av de tjänstemän som inte räknar med att få vidareutbildning inom ramen för sitt arbete menar att vidareutbildning är en förutsättning för att de ska kunna hänga med i utvecklingen i sitt yrke eller sin bransch.

  Högskolan behöver bidra i högre grad

  Närmare hälften av tjänstemän skulle välja högskolan för kompetensutveckling eller annan vidareutbildning. Resultatet kan ses som en signal om att högskolan i större omfattning än i dag behöver bidra till omställningen på arbetsmarknaden för redan yrkesverksamma.

  Läs rapporten: Vidareutbildning, varför och för vad?

  I rapporten presenterar vi hela bilden kring vilket behov som finns och vad vi ser att man kan göra för att förbättra situationen avsevärt. Läs den. För det behövs mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken.

  Vidareutbildning, varför och för vad? bygger på resultatet av undersökningen Utbildningsbehov hos tjänstemän, som SCB genomfört på uppdrag av TCO.

  "De praktiska förutsättningarna för vidareutbildning och kompetensutveckling måste bli bättre."

  Så många som 4 av 10 tjänstemän behöver vidareutbildning som de inte räknar med att få inom ramen för sitt arbete. Det främsta skälet är för att hänga med i sin bransch. Förutsättningarna för kompetensutveckling måste bli bättre.

  TCO har flera förslag om hur det skulle gå till. Vad rapporten visar samt hur vi kan nå förändring berättar Kristina Lovén Seldén, utredare och expert på omställningsfrågor på TCO i denna film.

  Se webbinariet: Ställ inte in - ställ om! Men hur då?
  Rapporten "Vidareutbildning, varför och för vad? - Om tjänstemäns utbildningsbehov på en arbetsmarknad i förändring" presenterades från TCO-huset den 29 september 2020.
  I spelaren ovan kan du se hela sändningen i efterhand.

  Medverkande:
  Therese Svanström, ordförande TCO
  Kristina Lovén Seldén, utredare TCO
  Anders Söderholm, Generaldirektör Universitetskanslersämbetet
  Magnus Wallerå, Avdelningschef utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv
  Moderator:
  Karin Emanuelli, TCO

  Vad tycker TCO?